دین و زندگی اول دبیرستان

و خدایی که در همین نزدیکیست...

پایداری در عزم...(درس دهم - قسمت اول)

چه بسا انسان در آغاز گام نهادن در راه زندگی چنان عزم و اراده ی قوی نداشته باشد که بتواند هر

تصمیمی را به موقع و همواره انجام دهد....بنابراین لازم است با استفاده از راه های مختلف تصمیم خود

را تقویت کند و از عواملی که سبب ضعف آن میشوند دوری جوید...همان طور که اجرای برنامه و استمرار

آن برای نفس اطمینان می آورد و شادابی و نشاط می بخشد شکستن پیمان و خلف وعده سستی

اراده و ضعف نفس را درپی دارد و کار به جایی میرسد که شخص با خود می گوید:"من نمیتوانم...من

ضعیف هستم..." **

+ نوشته شده در  شنبه پنجم فروردین ۱۳۹۱ساعت 15:10  توسط باران  |